PREDAJNE - BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

 

BANSKÁ BYSTRICA

 

ŽELEZIARSTVO MT, Rudohorská 33, Banská Bystrica - Sásová

Tel.: 0915 830 684, E-mail: info@zeleziarstvomt.sk, Web: www.zeleziarstvomt.sk

 

ŽELEZIARSTVO MT, Horná Mičiná 38, Horná Mičiná

Tel.: 0915 830 684, E-mail: info@zeleziarstvomt.sk, Web: www.zeleziarstvomt.sk

 

Jan Valtr – ELEKTROS, Kyjevské námestie 3, Banská Bystrica - Fončorda

Tel.: 0949124719, E-mail: janvaltr@centrum.sk

 

Ing. Jaroslav Kollár – JARKA, Povstalecká cesta 35, Banská Bystrica - Podlavice

Tel.: 0908922410, E-mail: kollarjaroslav@azet.sk

 

ŽELEZIARSTVO PLUS, Nám. Štefana Moysesa 5, Banská Bystrica – Centrum

Tel.: 048/412 38 88, E-mail: info@zeleziarstvoplus.sk

 

ŽELEZIARSTVO PLUS, Nám. Ľ. Štúra 13 , Banská Bystrica - Radvaň

Tel.: 048/414 54 89, E-mail: info@zeleziarstvoplus.sk

 

KNK PLUS, Nám. Slobody 5, Banská Bystrica - Sídlisko

Tel.: 048/471 59 52

 

GSM CENTRUM MOBIL SERVIS, Rudohorská 27 – Poliklinika, Banská Bystrica - Sásová

Tel.: 048/400 00 00 , E-mail: servis@gsm-centrum.sk

 

twd SK, s.r.o., Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica

Tel.: 048/414 82 17, E-mail: info@twd.sk

 

APEX, ul. 29. augusta 23, Banská Bystrica - Sídlisko

Tel.: 048/415 10 16, E-mail:kovania@stavebna.sk

 

METAL-VR, M. Rázusa 6, 974 01 Banská Bystrica - Fortnička

Tel.: 0908 204 721, E-mail:metalvr2016@gmail.com

 

TWD FACHCENTRUM, Kremnička 5,974 03 Banská Bystrica

Tel.: 048/414 82 17, E-mail:info@twd.sk

 

SLOVAKTUAL, Vajanského námestie 1 (Hušták), 974 01 Banská Bystrica

E-mail: banskabystrica1@slovaktual.sk

 

1000 DROBNOSTÍ, Horná 47, 974 01 Banská Bystrica

 

SVET INTERIÉROV, Zvolenská cesta 23,974 05 Banská Bystrica

 

ZVOLEN

 

METAL MARKET, J.C. Hronského 9, Zvolen - Centrum

Tel.: 0948 782 577, E-mail: metal@metalmarket.sk

 

VITTEK CENTRUM, Kozačeka 10, Zvolen – Centrum

Tel.: 0905 366 114, E-mail: kevan@vittekcentrum.sk

 

FARBY-LAKY BELIČKOVÁ, Nám. SNP 39/57, Zvolen

Tel.: 0905 228 471, E-mail: milan@belickova.sk

 

PRIEMYSELNÝ TOVAR, Záhonok 1462, Zvolen – Sekier

Tel.: 0907 611 142, E-mail: priemtovar@gmail.com

 

ŽIAR NAD HRONOM

 

ŽELEZIARSTVO PÁLENÍK, Svätokrížske námestie 231, 965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: 045/673 31 05, E-mail: info@zepa.sk

 

ŽELEZIARSTVO, Námestie Matice slovenskej 15, 965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: 0917 171 721, E-mail: zeleziarstvozh@gmail.com

 

SLOVAKTUAL, SNP 50, 965 01 Žiar nad Hronom

 

1000 DROBNOSTÍ, Š. Moyzesa 69, 965 01 Žiar nad Hronom

 

DETVA

 

KOMEX, Partizánska 58, Detva

Tel.: 0908 311 934, E-mail: smelich@outlook.sk

 

HRIŇOVÁ

 

STAVMIX - Jozef Košút, Školská 1576, Hriňová

Tel.: 045/ 54 97 621, E-mail: stavmix.jk@gmail.com

 

LUČENEC

 

JR - PRIEMYSELNÝ TOVAR, Novohradská 2978/5, Lučenec

Tel.: 0903 536 310, E-mail: jr.priem.tovar@centrum.sk

 

REVITAL-SK s.r.o., Mierová ulica, (pri autobusovej stanici) Lučenec

Tel.: 0918 965 789, E-mail: revitallcsk@gmail.com

 

Majsterko s.r.o., Olbrachtová 716, 98401 Lučenec

 

POLTÁR

 

DALLAS SK s.r.o. , ul. Družby 16/23A, 987 01 Poltár

Tel.: 0905 925 858, E-mail: dallas@inmail.sk

 

KREMNICA

 

DOMÁCE POTREBY - JÁN BÚRY, Pavla Križku 386/11, 967 01 Kremnica

Tel.: 045/674 25 87, E-mail: jan.bury@stonline.sk

 

NOVÁ BAŇA

 

ŽELEZIARSTVO REMESLO, Bernolákova 1867, 968 01  Nová Baňa

 

BRAINCOM, Školská 40, 968 01  Nová Baňa 

 

1000 DROBNOSTÍ, Námestie Slobody 3, 968 01 Nová Baňa

 

ŽARNOVICA

 

ŽELEZIARSTVO – MAJSTER, Partizánska 3, 966 81 Žarnovica

Tel.: 045/681 29 08, E-mail: daqua@zcnet.sk

 

1000 DROBNOSTÍ, Dolná 8, 966 81 Žarnovica

 

BANSKÁ ŠTIAVNICA

 

FARBY-LAKY-ŽELEZIARSTVO SIBAcol, s.r.o.

Mládežnícka 22, 969 01 Banská Štiavnica

Tel.: 0911 517 868, E-mail: siba@atlas.sk, Web: www.sibacol.sk

 

DANHAL-DUŽINA s.r.o.

Kolpašská 1/D, 969 01 Banská Štiavnica

Tel.: 045/692 02 15, E-mail: duzina@duzina.sk, Web: www.duzina.sk

 

IMO ELEKTRO, Dolná 14, 969 01 Banská Štiavnica

Tel.: 045/692 18 57, E-mail: imobs@imobs.sk

 

BREZNO

 

STYK SERVIS, Clementisova 5, 977 01 Brezno

Tel.: 048/611 50 48, E-mail: stykservis@stonline.sk

 

METAL MARKET, Nám. M.R. Štefánika 4, 977 01 Brezno

Tel.: 048/611 21 92, E-mail: metalmarket@svetlux.sk

 

TISOVEC

 

ŽELEZIARSTVO ĽUDMILA BRNOVÁ, Jozeffyho 1146, 980 61 Tisovec

Tel.: 0908 599 573, E-mail: ludmilabrnova@centrum.sk

HNÚŠŤA

 

BAUKI, s.r.o., Kotlišská 952, 981 01 Hnúšťa

Tel.: 0948 306 106, E-mail: bauki@bauki.sk

 

RIMAVSKÁ SOBOTA

 

ŽELEZIARSTVO A PRIEMYSELNÝ TOVAR, s.r.o., K. Mikszátha 240/4, 979 01 Rimavská Sobota

Tel.: 0907 825 485, E-mail: predajnars@naradie.sk


 

TORNAĽA

 

KOVOMAT TORNAĽA, Šafárikova 7, 982 01 Tornaľa

Tel.: 0911 313 443, E-mail: kovomat.tornala@mail.t-com.sk

 

REVÚCA

 

Urob si sám - TERMOBYT, Muránska 382, 050 01 Revúca

Tel.: 0902 579 801, E-mail: termobytsro@gmail.com

 

VEĽKÝ KRTÍŠ

 

J-STAV spol. s r.o., Lučenská 90, 990 01 Veľký Krtíš

Tel.: 0903 642 958, E-mail: jstav.vk@gmail.com

 

JAJA s. r.o., A.H. Škultétyho 364/32, 990 01 Veľký Krtíš

Tel.: 0915 866 479, E-mail: eklatik@azet.sk

 

ŠAHY

 

J-STAV spol. s r.o., Hlavné námestie 11, 936 01 Šahy

Tel.: 0903 651 390, E-mail: predajna@jstav.sk

 

KRUPINA

 

ELAST - Haalová, Obchodná 10, 963 01 Krupina

Tel.: 045/551 13 23, E-mail: elastkrupina@gmail.com

 

SLOVAKTUAL, Námestie SNP 122/15, 963 01 Krupina

E-mail: krupina@slovaktual.sk